Om Monica Berling

Från rådgivning till genomförande

Efter närmare 30 år i kommunikationsyrket, de senaste 10 åren som chef, startade jag i slutet av 2016 en enskild firma för att kunna hjälpa tidigare arbetsgivare och andra uppdragsgivare med kommunikation och PR.

Min styrka är en bred kommunikationsbakgrund i kombination med ett affärsmässigt förhållningssätt. Målet är att hjälpa företag och organisationer med handfast rådgivning och genomförande som leder till verkliga resultat för verksamheten.

I min erfarenhetsbank ingår mångårig erfarenhet av strategi, projektledning och ett genomförande som leder till resultat. Läs mer om de kommunikationstjänster jag erbjuder företag och organisationer.

Under 2019 lade jag till ett nytt verktyg i min kommunikativa verktygslåda; kommunicera och nå dina mål med hjälp av din klädstil. Läs mer om hur jag hjälper företag och privatpersoner med stilrådgivning.

I botten är jag civilekonom från Uppsala universitet.