Referenser kommunikation

Kundcase Byggcheferna

Byggcheferna är en branschorganisation inom Ledarna med 17 000 chefer som medlemmar. I föreningens uppdrag ingår att opinionsbilda och förbättra branschen. Samarbete med Monica Berling Kommunikationsbyrå med start våren 2018. 

Kontaktperson: Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna fram till 2021.

Uppdraget:

Att utveckla och förändra en hel bransch genom att göra chefernas perspektiv synliga. Målet är att samhällsbyggnadssektorn ska ha säkra, utvecklande och inkluderande arbetsplatser som präglas av mångfald, jämställdhet, etiskt agerande och gott ledarskap.

Resultat:

Skapat synlighet i samhällsdebatt, riksmedia och branschmedia vilket lett till:

 • Flera möten med politiskt ansvariga inklusive bostadsministern och en inbjudan att ge skriftligt inspel om chefernas perspektiv på branschens utmaningar.
 • Inflytande över fack, arbetsgivarorganisationer och branschorganisationer när det gäller chefernas perspektiv.
 • Företagsledare som inte längre ifrågasätter Byggchefernas perspektiv på machokultur som rotorsak till branschens utmaningar.
 • Inbjudningar till en rad olika webbinarier där exempelvis Boverket och IQ Samhällsbyggnad stått som avsändare.
 • Myndigheten Boverket har ändrat inriktning och inkluderar nu betydelsen av chefer och ledarskap i sitt regeringsuppdrag om att minska fel i byggproduktionen.
 • Medlemmarnas kännedom om Byggcheferna har ökat dramatiskt.
 • Ordförande utsedd till Årets Samhällsbyggare 2020 av organisationen Samhällsbyggarna.

Synlighet i media och samhällsdebatt 2020

 • 14 publicerade debattartiklar i dagspress
 • 119 publicerade nyhetsartiklar och en längre intervju i Dagens industri
 • 2 intervjuer i Sveriges Radio
 • 8 framträdanden i digitala seminarier

Synlighet i media och samhällsdebatt 2019

 • 27 publicerade debattartiklar i dagspress
 • 79 publicerade nyhetsartiklar och en längre intervju i Dagens Nyheter
 • TV4 morgonsoffa och nyhetsinslag vid ett tillfälle
 • 4 framträdanden i seminarier och liknande
 • 9 arrangemang i Almedalen förutom eget seminarium och rundabordssamtal